ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÓ KẾT QUẢ ĐỈỂM CAO:

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ I & II

Bản vẽ

  • Mặt cắt ngang tuyến đường:

Bản vẽ

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

  • Cơ cấu quy hoạch giao thông - tỷ lệ 1/20000:

    Bản vẽ

  • Quy hoạch mạng lưới giao thông - tỷ lệ 1/10000:

Bản vẽ

  • Quy hoạch chi tiết giao thông - tỷ lệ 1/2000:

Bản vẽ

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

Công trình khoa học sinh viên đã được giải nhất nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học Kiến Trúc và được Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2005.

Tên đề tài:      ĐỒNG BỘ HÓA THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU ĐỨNG

VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT TUYẾN ĐƯỜNG ĐÔ THỊ.

Sinh viên nghiên cứu: Đoàn Trung Kiên     Lớp: 2001Đ, Khoa Đô Thị, Trường ĐH Kiến Trúc HN

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Hữu Đức                                    Bộ môn Giao Thông - Khoa Đô Thị.

 

Nội dung đề tài:

Đề tài giải quyết những vấn đề mâu thuẫn giữa thiết kế đường và quy hoạch chiều cao. Đặc biệt đề tài đã trình bày cơ sở toán học để tính toán vị trí đúng của các đường đồng mức thiết kế ở nơi tuyến đường có đương cong năm chuyển tiếp, siêu cao, đường cong đứng. Từ kết quả tính toán tác giả đã lập trình để tự động hóa thiết kế đường đồng mức đỏ ở nơi kết hợp đường cong nằm, đường cong đứng, siêu cao, chuyển tiếp.

Phần I, Phần 2, Phần 3, phần 4.