<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% Dim fcount %> <% Set FS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set RS=FS.OpenTextFile(Server.MapPath("counterIndex1.txt"), 1, False) fcount=RS.ReadLine RS.Close fcount=fcount+1 'This code is disabled due to the write access security on our server: Set RS=FS.OpenTextFile(Server.MapPath("counterIndex1.txt"), 2, False) RS.Write fcount RS.Close Set RS=Nothing Set FS=Nothing %> Home Page

Số lượt người đã truy cập Website: <%=fcount%>

-Giúp các bạn Lớp CĐ THXD ĐT học đánh máy 10 ngón.

Tập gõ 10 ngón với KP Typing Tutor

Dung lượng chỉ có 626 KB nhưng phần mềm của Andy Huang giúp bạn rất nhiều trong việc tập đánh máy. Giao diện đơn giản nhưng đẹp mắt khiến các bài tập trở nên thú vị. Nếu mệt bạn có thể vào phần game bắn chữ - luyện tay, luyện mắt, chơi mà học.

Các mức độ Course, Sentence Drills, Free Drills Paragraph Drills cho phép bạn tập gõ từ dễ đến khó, từ những ký tự có sẵn đến các đoạn văn bạn tự nhập vào. Hình 2 bàn tay với các ngón xanh đỏ nhấp nháy giúp bạn tập đúng kỹ thuật.

Một điểm rất hay nữa của KP Typing Tutor v3.0 là bạn có quyền thay đổi giao diện của chương trình bằng cách vào phần Options. Bạn có thể tải phần mềm chạy trên hệ điều hành Windows 9.x/NT này

http://www.pcworld.com/downloads/file/fid,7931/description.html

-Tài liệu để các em học AutoCAD .

Đây là những bài học AutoCAD thông qua 1 bài, tài liệu này được viết khi dùng phiên bản AutoCAD14 nhưng rất hay các em co thể thử để biết. Trên cơ sở những bài này tôi đã soạn ra các bài hướng dẫn các em học tại lớp, bây giờ các em đã có thể sử dụng nguyên bản tiếng Anh.

Các bản vẽ *.dwt là các bản đi với các bài học. Các em cần download tất cả xuống. Bấm chuột vào đây để download tài liệu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa chỉ lLiên hệ : NGƯỜI XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ -Email: giaothong@hatangkythuat.com

Tel :04.38530694; Mobile: 0913046080; Email: vnduc3646@gmail.com