<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> <% Dim fcount %> <% Set FS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set RS=FS.OpenTextFile(Server.MapPath("counterIndex1.txt"), 1, False) fcount=RS.ReadLine RS.Close fcount=fcount+1 'This code is disabled due to the write access security on our server: Set RS=FS.OpenTextFile(Server.MapPath("counterIndex1.txt"), 2, False) RS.Write fcount RS.Close Set RS=Nothing Set FS=Nothing %> Home Page

Số lượt người đã truy cập Website: <%=fcount%>

Cao học Quản lý đô thị 08:

 

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

1 - Bạn có thể dùng chuột để select từ và bấm

     Ctrl-Shift-A để tra

2 - Hoặc Double click lên từ cần tra

- Thời khóa biểu môn Cơ sở Dữ liệu và Hệ thống thông tin địa lý lớp Cao học Quản lý đô thị 08:

Những tài liệu liên quan tới đào tạo cao học:.

Để phục vụ các bạn có tài liệu học tập, Ban Biên tập đã Upload lên www.hatangkythuat.com một số tài liệu, các bạn có thể vào đây để xem. Tuy nhiên để download các bạn nên sử dụng www.mediafire.com vì như vậy không vượt quá băng thông của trang www.hatangkythuat.com Để download các tài liệu các bạn có thể theo đường Link ngay trong mục tiếp theo:

-Môn học Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS .

Các bạn học viên Cao học và các bạn có quan tâm tới môn học này có thể Download tài liệu phục vụ học tập gồm:

- Giáo trình Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS - Bấm vào đây để xem chi tiết tại

 http://www.mediafire.com/file/uuyj3jg5iwm/GiaoTrinhGIS.rar

- MapInfo Tutorial - Download tại địa chỉ:

http://www.mediafire.com/file/gtlmdmmjj5w/MapInfoTutorial.rar

- Data để thực hành - Download tại địa chỉ:

http://www.mediafire.com/file/rzzkzzuyh3y/data.rar

http://www.mediafire.com/file/zd3vo3znmkf/Northwind.rar

- Luận văn tốt nghiệp của ThS. Nguyễn Công Đức - CHHTKT - Download tại địa chỉ:

http://www.mediafire.com/file/2mzmn2y0lmi/BaoCaoLuanVanTotNghiep.rar

 

GIỚI THIỆU BÁO CÁO LUẬN VĂN TỔT NGHIỆP

Quý độc giả thân mến, trong thời gian tới Ban biên tập chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tới các bạn Báo cáo luận văn tốt nghiệp của lớp CH06Đ(chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, khóa 2006-2009) - Khoa Sau đại học - Đại học Kiến trúc Hà Nội, rất mong được sự quan tâm ủng hộ của các bạn!.

Trước tiên, xin giới thiệu Báo cáo luận văn tốt nghiệp của học viên Nguyễn Công Đức:

 

 

Địa chỉ lLiên hệ : NGƯỜI XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ -Email: giaothong@hatangkythuat.com

Tel :04.38530694; Mobile: 0913046080; Email: vnduc3646@gmail.com