YÊU CẦU NỘI DUNG PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ KHÓA 2001-2006.

 

Nội dung phản biện đồ án tốt nghiệp khóa 2001-2006 chuyên ngành Giao thông đô thị về cơ bản giống như phản biện đồ án tốt nghiệp các khóa trước đây. Nhưng với nội dung đă đổi mới trong đồ án tốt nghiệp, đồ án phải được đánh giá một cách chính xác và cụ thể, tránh nhận xét chung chung, giúp cho Hội đồng tốt nghiệp cho điểm chính xác.

Khi phản biện, các thày đối chiếu nội dung đồ án thực hiện, so với nội dung hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Bộ môn đă ban hành.

Nội dung phản biện phải nêu rơ được các yếu tố sau:

1/ Thể loại đồ án:

·        Nêu rơ tên đề tài.

·         thể loại đồ án nội dung chính (Quy hoạch chung giao thông đô thị; Quy hoạch chi tiết giao thông đô thị; Thiết kế kỹ thuật thi công tuyến đường đô thị)

2/ Nhận xét đồ án:

·        Bản vẽ: Số lượng. Nội dung thể hiện trong từng bản vẽ, h́nh thức thể hiện, bố cục, những ưu điểm chính, nhược điểm cần khắc phục.

·        Phương án thiết kế: B́nh luận phương án thiết kế của tác giả điểm hay, điểm hạn chế, những góp ư của người phản biện phương án.

·        Thuyết minh: Số trang. Nội dung thuyết minh, tác giả có tập trung phân tích nội dung thiết kế được giao hay không? Có bao nhiêu trang trên tổng số trang đi vào nội dung công việc được giao? Phần tính toán có đầy đủ và chính xác hay không?

·        Kiểm tra nội dung trên CD: Phần này thày giáo phản biện phải kiểm tra kỹ lưỡng, đánh giá được xuất phát từ tài liệu ban đầu, sinh viên đă thực hiện đồ án như thế nào, xác định chính xác khả năng tự lực thực hiện công viêc của tác giả. Kiểm tra thông tin ghi trên bản vẽ và thông tin có trong các đối tượng (Objects) có phù hợp hay không?

3/ Nêu câu hỏi đối với tác giả đồ án:

·        Người phản biện đặt câu hỏi đối với tác giả để làm rơ các điểm cần thiết.

·        Số câu hỏi không hạn chế (nên có 2 câu hỏi).

4/ Đánh giá kết quả đồ án: Cho điểm theo thang điểm 10, cho chính xác tới 0,5 điểm.

 

Chú ư: Bản phản biện nộp tại tầng 9 nhà E trước ngày khai mạc lễ bảo vệ tốt nghiệp 2 ngày.

                                                                                                                                                                                                Hà nội, ngày 12 tháng 5 năm 2006

                                                                                                                                                                                                  Chủ nhiệm Bộ môn Giao thông