Website 64 tỉnh thành - 64 Provinces and Cities in Vietnam

 

1

Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang province

http://www.angiang.gov.vn/

 

2

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắk province

http://www.daclak.gov.vn/

 

3

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Nông province

http://www.dacnong.gov.vn/

 

4

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai province

http://www.dongnai.gov.vn/

 

5

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp province

http://www.dongthap.gov.vn/

 

6

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đà Nẵng province

http://www.danang.gov.vn/

 

7

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Điện Biên province

http://www.dienbien.gov.vn/

 

8

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu province

http://www.baclieu.gov.vn/

 

9

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang province

http://www.bacgiang.gov.vn/

 

10

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn province

http://www.backan.gov.vn/

 

11

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh province

http://www.bacninh.gov.vn/

 

12

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bến Tre province

http://www.bentre.gov.vn/

 

13

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu city

http://www.baria-vungtau.gov.vn/

 

14

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Định province

http://www.binhdinh.gov.vn/

 

15

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Dương province

http://www.binhduong.gov.vn/

 

16

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước province

http://www.binhphuoc.gov.vn/

 

17

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận province

http://www.binhthuan.gov.vn/

 

18

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng province

http://www.caobang.gov.vn/

 

19

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ province

http://www.cantho.gov.vn/

 

20

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau province

http://www.camau.gov.vn/

 

21

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai province

http://www.gialai.gov.vn/

 

22

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương province

http://www.haiduong.gov.vn/

 

23

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang province

http://www.haugiang.gov.vn/

 

24

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Giang province

http://www.hagiang.gov.vn/

 

25

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Nam province

http://www.hanam.gov.vn/

 

26

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây province

http://www.hatay.gov.vn/

 

27

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh province

http://www.hatinh.gov.vn/

 

28

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên province

http://www.hungyen.gov.vn/

 

29

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoà Bình province

http://www.hoabinh.gov.vn/

 

30

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hoà province

http://www.khanhhoa.gov.vn/

 

31

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang province

http://www.kiengiang.gov.vn/

 

32

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum province

http://www.kontum.gov.vn/

 

33

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu province

http://www.laichau.gov.vn/

 

34

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn province

http://www.langson.gov.vn/

 

35

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lào Cai province

http://www.laocai.gov.vn/

 

36

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng province

http://www.lamdong.gov.vn/

 

37

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Long An province

http://www.longan.gov.vn/

 

38

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định province

http://www.namdinh.gov.vn/

 

39

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An province

http://www.nghean.gov.vn/

 

40

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình province

http://www.ninhbinh.gov.vn/

 

41

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận province

http://www.ninhthuan.gov.vn/

 

42

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ province

http://www.phutho.gov.vn/

 

43

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Phú Yên province

http://www.phuyen.gov.vn/

 

44

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình province

http://www.quangbinh.gov.vn/

 

45

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam province

http://www.quangnam.gov.vn/

 

46

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi province

http://www.quangngai.gov.vn/

 

47

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh province

http://www.quangninh.gov.vn/

 

48

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị province

http://www.quangtri.gov.vn/

 

49

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng province

http://www.soctrang.gov.vn/

 

50

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Sơn La province

http://www.sonla.gov.vn/

 

51

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh province

http://www.tayninh.gov.vn/

 

52

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá province

http://www.thanhhoa.gov.vn/

 

53

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế province

http://www.hue.gov.vn/

 

54

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Bình province

http://www.thaibinh.gov.vn/

 

55

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên province

http://www.thainguyen.gov.vn/

 

56

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang province

http://www.tiengiang.gov.vn/

 

57

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh province

http://www.travinh.gov.vn/

 

58

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang province

http://www.tuyenquang.gov.vn/

 

59

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long province

http://www.vinhlong.gov.vn/

 

60

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc province

http://www.vinhphuc.gov.vn/

 

61

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái province

http://www.yenbai.gov.vn/

 

62

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng city

http://www.haiphong.gov.vn/

 

63

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh city

http://www.hochiminhcity.gov.vn/

 

64

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội capital

http://www.hanoi.gov.vn/

WebSite Chính phủ

 • http://www.mattran.org.vn
  Web site cung cấp thông tin về lịch sử Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các văn bản pháp luật về MTTQ VN, các thông tin về hoạt động lớn của MT, chương trình hành động trong tháng, kinh nghiệm thực hiện các cuộc vận động nhân dân của MT các cấp, cùng các bài viết mang tính xã hội khác

 • http://www.dangcongsan.vn  
  Website Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp thông tin chính thống quan điểm, đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam

 • http://www.ecvn.gov.vn   
  ECVN hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng làm quen và tham gia vào phương thức kinh doanh thương mại điện tử đầy tiềm năng, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

 • http://www.vietrade.gov.vn  
  Cục xúc tiến thương mại (VIETRADE) là cơ quan do Chính phủ thiết lập trong hệ thống tổ chức của Bộ thương mại

 • http://www.cpv.org.vn 
  Những vấn đề về tư tưởng, văn hoá, lý luận, chính trị, xây dựng Đảng, khoa học và giáo dục

 • http://www.egov.gov.vn

  http://www.thanhtra.gov.vn
  Ban thanh tra Chính phủ Việt Nam

 • http://www.caicachhanhchinh.gov.vn
  Website về cải cách hành chính, thủ tục hành chính một cửa, Chính phủ điện tử do Bộ Nội vụ chủ trì

 • www.trustvn.gov.vn
  Chương trình đánh giá website Thương Mại Điện Tử của Bộ Thương mại chủ trì

 • www.business.gov.vn
  Portal cổng thông tin thương mại , hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ

 • www.vfa.gov.vn
  Website của Cục vệ sinh và An toàn thực phẩm Quốc gia

 • Trang thông tin Khuyến nông. ... Có thể nói công tác khuyến nông ở Quảng Ngãi đã được quan tâm chú trọng hơn nhiều so với các năm trước. ...
  www.khuyennongvn.gov.vn

 • Cổng thông tin Quốc gia Việt Nam - http://www.vietnamgateway.org

 • Trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc - Phiên bản thử nghiệm. www.cema.gov.vn

Bộ, Ban, Ngành
 • Bộ Bưu chính, Viễn thông - http://www.mpt.gov.vn  
  Bộ Bưu chính, Viễn thông là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông

 • Bộ Công nghiệp Việt Nam - http://www.moi.gov.vn  
  Thông tin về Công nghiệp Việt Nam.

 • Bộ Giao thông vận tải - http://www.mt.gov.vn  
  Bộ Giao thông vận tải là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông và vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông và hàng hải trong phạm vi cả nước

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư - http://www.mpi.gov.vn
  Website này cung cấp các thông tin về phát triển kinh tế và xã hội.

 • Bộ Khoa học và Công nghệ - http://www.most.gov.vn
  Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

 • Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - http://www.mard.gov.vn  
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quản của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn

 • Bộ Tài Chính - http://www.mof.gov.vn  
  Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ có chức năng thống nhất quản lý Nhà nước về lính vực tài chínhn ngân sách, kế toán và kiểm toán

 • Bộ Thuỷ sản - http://www.fistenet.gov.vn

 • Bộ thương mại - http://www.mot.gov.vn  
  Trang web này cung cấp các thông tin về chính sách thương mại, thị trường trong và ngoài nước, các hoạt động xúc tiến thương mại, tin tức và sự kiện khác

 • Bộ y tế - http://www.moh.gov.vn  
  Tin y tế, Y học cổ truyền, Văn bản phát quy y tế, Thống kê y tế, Đào tạo và KHCN, Dược và TTB-CT y tế, Khám chữa bệnh, Các cơ sở y tế

 • Cổng thông tin Bộ Tư pháp - http://www.moj.gov.vn  
  Cổng thông tin Bộ Tư pháp

 • Bộ khoa học công nghệ và môi trường - http://www.moste.gov.vn  
  Bạn có thể tìm hiểu các thông tin liên quan vể công nghệ và môi trường từ trang web này như: tiêu chuẩn công nghệ môi trường, các văn bản pháp quy, tài liệu tham khảo

 • Bộ Ngoại Giao - http://www.mofa.gov.vn  
  Là trang thông tin ngoại giao chính thức của chính phủ Việt Nam với quốc tế

 • Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn - http://www.nchmf.gov.vn
  - Bao gồm các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết khí tượng, thuỷ văn. Các số liệu quan trắc mặt đất, cao không, ảnh radar, ảnh vệ tinh và các sản phẩm hỗ trợ dự báo khác

 • Bộ Văn hoá Thông tin - http://www.cinet.gov.vn  
  Trang web Thông tin của Bộ VH-TT, có nội dung phong phú về văn hóa Việt Nam, văn học, báo chí, công nghệ thông tin và nhiều tài nguyên khác.

 • Bộ Xây dựng http://www.moc.gov.vnwww.xaydung.gov.vn
  Trang tin của Bộ Xây Dựng - Vietnam Ministry of Construction

 • Website của Bộ Giáo dục Đào tạo http://www.moet.edu.vn
  Các website khác :
  http://www.edu.net.vn

 • Bộ tài nguyên và Môi trường : http://www.ciren.gov.vn

 • Tổng cục du lịch - http://www.vietnamtourism.gov.vn  
  Website chính thức của Tổng cục du lịch tập chung mọi thông tin về du lịch Việt Nam, cáctiềm năng du lịch trong nước, văn hoá xã hội của mỗi địa phương

 • Tổng cục Hải quan - http://www.customs.gov.vn  
  Tổng cục Hải quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện các chế độ quản lý Nhà nước về lĩnh vực Hải quan trên phạm vi cả nước

 • Văn phòng Bộ ngoại giao - http://www.dei.gov.vn

 • Văn phòng Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước - http://www.nwrc.org.vn 
  Giới thiệu các dự án về tài nguyên nước, những văn bản pháp lý liên quan

 • Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - http://www.vusta.org.vn  
  Trang web giới thiệu về Hội và các tin về khoa học công nghệ được cập nhật

 • Cục phòng chống tệ nạn xã hội - http://www.dsep.gov.vn
  Trang web của bộ lao động, thương binh xã hội

 • Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - http://www.vsc.org.vn  
  Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng là đơn vị trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  và
  http://www.tcvn.gov.vn

 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương - http://www.ciem.org.vn  
  Thông tin về các hoạt động của Viện, những diễn đàn về kinh tế

 • Cục đăng kiểm Việt Nam - http://www.vr.org.vn  
  Đăng kiểm Việt Nam hoạt động trong 4 lĩnh vực chính: lĩnh vực tàu thuỷ bao gồm tàu biển, tàu sông; lĩnh vực công trình biển bao gồm giàn khoan biển, đường ống biển, kho chứa nổiv

 • Cục kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - http://www.kiemlam.org.vn  
  Tổ chức, tuyên truyền, thanh tra, quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên

 • Cục Môi trường-Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường - http://www.nea.gov.vn  
  Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khoẻ tốt hơn cho nhân dân.

 • Hiệp hội Da - Giầy Việt Nam - http://www.lefaso.org.vn  
  web site là đầu mối xúc tiến các mối quan hệ hợp tác Quốc tế, hỗ trợ kỹ thuật - công nghệ đào tạo, cung cấp các thông tin

Đại sứ quán

http://www.vietnamembassy-usa.org/tv
Embassy Of Viet Nam in United States Of American

http://www.vietnamembassy-usa.org
Embassy United State of Americal

http://www.vietnamconsulate-sf.org
Viet Nam General of Viet Nam In San FriancUco,USA

http://www.usembassy.state.gov/vietnam
United States Embassy Ha Noi Viet Nam

http://www.usembassy.state.gov/vietnam
Hoa Ky Embassy Socialist Repucblic Of Vietnam

http://www.uscongenhcmc.org
US Consulate General Ho Chi Minh City

www.uk-vietnam.org
Britain Embassy in Vietnam
- The Britain in Vietnam Website, established by the British Embassy, Hanoi, aims to provide comprehensive information about Britain and British activities in Vietnam.

www.netherlands-embassy.org.vn
The Royal Netherlands Embassy Hanoi

www.jicavietnam.org.vn
Japan Official Development Assistonce in Viet Nam
JICA is responsible for the technical cooperation of Japan's Bilateral ODA. It is to transfer technology and knowledge to developing countries. JICA seeks harmonious assistance appropriate for the socio-economic development of recipient countries. The technical cooperation includes various programs such as : - Technical cooperation : Technical Training Program , Dispatch of Experts , Provision of Equipment , Project-type Technical Cooperation, Development Study - Dispatch of Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) and Senior Volunteers - Survey and administration of Grant Aid Program - Emergency Disaster Relief - New schemes, in collaboration with NGOs : Development Partnership Program , Community Empowerment Program - Add : 11th Floor, Office Tower, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, VIETNAM

http://www.jica.org.vn
Japan Official Development Assistonce in Viet Nam
JICA is responsible for the technical cooperation of Japan's Bilateral ODA. It is to transfer technology and knowledge to developing countries. JICA seeks harmonious assistance appropriate for the socio-economic development of recipient countries. The technical cooperation includes various programs such as : - Technical cooperation : Technical Training Program , Dispatch of Experts , Provision of Equipment , Project-type Technical Cooperation, Development Study - Dispatch of Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) and Senior Volunteers - Survey and administration of Grant Aid Program - Emergency Disaster Relief - New schemes, in collaboration with NGOs : Development Partnership Program , Community Empowerment Program - Add : 11th Floor, Office Tower, Daeha Business Center, 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, VIETNAM

http://www.ice.it/estero/hochiminh
The Official Gateway to Italian Business and Trade

http://www.hanquoc-emb.net
Han Quoc Embassy Socialist Repucblic Of Vietnam

http://www.hanoi.embassy.ud.se
Embassy Of Sweden in Hanoi , Viet Nam
- The Embassy is overall mission is to strengthen the relations between Sweden and Vietnam, both government to government, and between citizens, companies and organisations in the two countries. - Our consular section has the responsibility to assist both Swedish citizens who are visiting Vietnam, and Vietnamese citizens who wish to visit Sweden. In the area of commerce and trade, the Embassy encourages exchanges between Sweden and Vietnam and assists companies from the two countries in finding new partners and possibilities for trade and investment. - The Embassy is also responsible for the development co-operation between Sweden and Vietnam, which is aimed at supporting Vietnam�s reform process, reducing poverty and promoting development towards democracy and increased respect for the human rights.

http://www.germanembhanoi.org.vn
German Embassy Hanoi

http://www.embitalyvietnam.org
Italian Embassy in Hanoi

http://www.embargentina.org.vn
Argentine Embassy in Vietnam

http://www.dk-vn.dk
Royal Danish Embassy Hanoi

www.ausinvn.com
Australian Embassy in Vietnam

http://www.ambafrance-vn.org
French Embassy Socialist Repucblic Of Vietnam

 

Các tổ chức

http://www.younglives.org.vn
Young Lives Project in Vietnam

http://www.xuviet.org
XuViet Organization

http://www.vusta.org.vn
Viet Nam Technology & Science Of Association Combine

http://www.vspa.gov.vn
Automatic Goverment Technology Sciences Programmer

http://www.vr.org.vn
Viet Nam Register Office
- Carry out technical and scientific research - Draft Rules and Regulations, and other technical documents for safety and quality of the objects which are under scope of service of VR for approval of the Ministers of Ministry of Transport or Ministry of Science-Technology and Environment for approval and promulgation - Review and approve technical designs - Carry out inspections/testing and issue relevant certificates to materials, equipment and components - Carry out surveys/inspections to river-going ships, sea-going ships, floating structures, offshore installations, motor vehicles, work machines, locomotives and carriages, boilers, pressures vessels, lifting appliances, containers, etc.. under construction/manufacture, conversion, repair or assemblage and in-service - Issue relevant certificates to the above objects in compliance with the requirements of the applicable Rules and Regulations, Technical Standards and the International Conventions - Publish Register Books on these means of transport and projects which are under inspections/surveys by VR - Carry out audits and issue certificates as required by ISM Code and in conformity with ISO 9000.

www.vqh-bxd.org.vn
National Institute For Urban and Rural Planning
- Participate in preparation of strategies for urban development of Viet Nam, strategies for development of focal economic regions, rural settlements and other sectoral strategies - Participate in planning of important big projects of the Government such as hydroelectric power station Hoa Binh project, petroleum projects in Vung Tau, industrial areas in Dung Quat, gas-electricity-urea complex in Ca Mau, Ho Chi Minh National Road and other important urban projects - Participate in preparation of norms, standards in urban and rural construction planning, guidelines for contents, procedures and methods in urban and rural planning. - Participate in project appraisal of construction planning projects, scientific researches related to the field of urban and rural planning.

http://www.vpa.org.vn
Vietnam Seaports Association
- To have recommendations with the State and the related agencies and local authorities on policies, measures for development of the ports. - Regulate and resolve matters arising from the actual business activities between the members. - To provide conditions to foster the strengths of the members, to supplement and complete the conditions as well as the material and technical facilities serving the business activities of the ports. - To collect and supply the members with adequate information on related international ports, to inform the recommendations, information, documentation and contracting forms based on international practices. - To assist the members in approaching, adhering, participate in the activities of the related professional organizations as well as exchanges of professional information with the ports in the region as well as in the world. - To organize, manage, utilize and administer the funds of the Association. - To advice the State organizations in ratifying, adhering, contracting the international conventions relating to the activities of the sea ports.

http://www.voh.org.vn
The Village Of Hope �a Nang

http://www.vnpro.org.vn
Viet Nam Trade Facilitation And E-Business Promotion Association
- VnPRO is a non-governmental organization that promotes the development of trade facilitation and electronic business in Viet Nam. It is recognized as a national trade facilitation body by the United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) and the Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business (AFACT).

http://www.vnatleeds.org
VNatLeeds's official WebPage

http://www.vn.refer.org
Bureau Asie-Pacifique

http://www.vinatradesingapore.org
Vietnam Trade Office In Singapore

http://www.vietrade.gov.vn
Viet Nam Trade Promotion Agency - Viettrade

http://www.vietpeace.org.vn
The Viet Nam Union Of Friendship Organizations
- To carry out its own activities, guide and coordinate related activities by its member organizations with a view to: + Developing ties of solidarity and friendship, advocating and supporting economic, scientific and cultural cooperation between the Vietnamese people and people of other countries. + Enlisting broad sympathy and support of the world people for the Vietnamese people�s cause of national construction and defence. + Supporting the just cause of the people of other countries, contributing to the common struggle for peace, national independence, democracy, economic development, social progress and for the solution of global problems. - To act as the standing body for the Committee for Foreign NGO Affairs of the Vietnamese Government, to coordinate in mobilizing and enlisting material aid from peace, solidarity and friendship organizations, non-governmental organizations, corporations and individuals in other countries with a view to contributing to socio-economic development of the Vietnamese people. - To do research on issues of peace, international relations and development, activities of peace, solidarity, friendship organizations as basis for the implementation of the above-mentioned tasks and for the making of relevant reccommendations to the State and related organizations of Vietnam.

http://www.vietnam-ustrade.org
Viet Nam Trade Office in the United States of America

http://www.vietnamtourism.gov.vn
Vietnam National Asminitration Of Tourism

http://www.vietnamhotels.org
Viet Nam Hotel Organization

www.vietnam-dsm.org.vn
Viet Nam Energy Efficiency Buildign Code

http://www.vica.vnn.vn
The Fifth Viet Nam Conference On Automation

http://www.vgac.org
Vietnamese Graduates From Australia Club

http://www.vff.org.vn
Vietnam Football Federation
- Gathers members, specially teenager, pupils and students, to develop football in Vietnam for the purpose of improvement in people�s fitness and creating an environment for identification and initial nurture of football talents. - Develops and step by step makes good the training system for football talents in all category of ages, ranging from young child, teenager to national teams, in the direction of gradually transforming elite football into professional football. - Draws up programs for training administrators, coaches, instructors, referees and works out plans for effective use of the trained officials. - Ensures clean football is developed in Vietnam; prevents and pushes back the negative phenomenon.

www.vern.org.vn
Viet Nam Economic Research Network

http://www.vcci-hcm.com.vn
Vietnam Chamber Of Commerce And Industry Branch in Ho Chi Minh City

www.vaec.gov.vn
Vietnam Atomic Energy Commision - VAEC
Vietnam Atomic Energy Commission that is a State body has the following main functions and duties: - To formulate directions, strategies, planning and plans for research and development in the field of atomic energy in Vietnam; - To conduct fundamental research, applied research on nuclear techniques, research on nuclear reactor technology and nuclear fuel - To participate in the formulation of law projects and regulatory documents in relation to atomic energy - To carry out research, develop technical matters on radiation protection and nuclear safety - To plan and train scientific and technical personnel in the field of atomic energy - To undertake international co-operation in the field of atomic energy

http://www.unet.org.vn
UNET - Unesco Center for Information

http://www.unesco.org.vn
UNESCO - Information in Viet Nam Center

http://www.undp.org.vn
Disaster Management Unit UNDP

http://www.undcp.org/vietnam
UNDCP Country Office Viet Nam

http://www.unaids.org.vn
Joint United Nations Programme On HIV/SIDA In Viet Nam
- UNAIDS is the leading advocate for extended responses against HIV/AIDS throughout the country. UNAIDS mission in Vietnam is to strengthen the national capacity against a rapidly increasing HIV epidemic.

http://www.un.org.vn/unido
UNIDO in Viet Nam
- Promotion of Small and Medium Enterprises - Rural industry development and women entrepreneurship in rural areas - Environmentally sustainable industrial development - Participation in UNIDO Global Forum activities

http://www.un.org.vn
United Nations in Viet Nam

http://www.uminh.org.vn
U Minh Nature Reserve

http://www.ukav.org
The British Council Viet Nam

http://www.tourism.hochiminhcity.gov.vn
Ho Chi Minh City Travel Institute

http://www.tecohcm.org.vn
�ai Bac Culture & Economic Office in HCM City

www.tccq-bd.gov.vn
Binh Duong Province Authorities Committee

http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn
Ho Chi Minh City Information & Culture Office

www.socialforestry.org.vn
Social Forestry Support Programme in Vietnam
* The field-based activities consist of: - Participatory Technology Development (PTD) Other participatory research - Farmer Forest Management School (FFMS) and other extension-related activities

http://www.siyb.org.vn
Start and Improve Your Business (SIYB)
The SYB programme materials consist of two sub-programmes; namely : + SYB Business Awareness - This component takes participants through a step-by-step programme that helps participants assess (a) their readiness to start a business, (b) the amount of money they have to start a business and finally (c) to choose a business idea. This programme has also been adapted and used with ethnic minority groups in northern Viet Nam. + SYB Business Planning - This component of the programme teaches participants how to (a) prepare a business plan (marketing, business organization, legal responsibilities, work conditions and productivity improvements, and business finance), (b) assess the viability of the business plan, and (c) prepare an action plan for starting the business.

http://www.seagames22.org.vn
22 Seagames Informations Center

http://www.schmidtgroup.com
Ha Noi International Technology Center
Schmidt Group of Companies is a high technology equipment distributor in the Asia Pacific regions. Our mission is for Schmidt to become the number one value added distribution company for selected products and services in the electronics, biomedical, production, semiconductor and photo industries

http://www.sbghcmc.com
Singapore Business Group (HCMC) Chapter
- Is a non - profit organization established by a small group of Singaporance doing business or working in Viet Nam. Is has evolved from a social club with a membership strengh of more than ...

http://www.sap-vn.org
Social Assistance Program for Vietnam

http://www.rigmr.org.vn
Research Institute Of Geology & Mineral Resources
- To study the strategy, planning and policy of developing science-technology of geology and mineral resources in Vietnam. - To organize and implement research programmes and projects on science, technology, environment and economy of geology and mineral resources. - To collaborate with other related organizations and universities to impove knowledge of speciality for scientific-technological staffs of the institute, and with other domestic and overseas institutions and offices to carry out post-graduate training on request. - To implement information activities on geoscience. economy and technique as well as other activities in the forms of publication, monograph report, seminar, product advertisement and introduction. - To participate in formulating State regulations, standards, procedures and econo-technical norms for branch of geology. Participate in evaluating council for approval of scientific-technological works and reports in the field of geology and mineral resources. - To develop and enlarge cooperative relations with inside and overseas organizations and individuals in the field of science - technology - environment research of geology and mineral resources . - To consult on management, economic-technical argument making, investment, design, technological transfer and other activities of industrial services, testing products of geology and mineral resources .

http://www.rfd.gov.vn
Radio Frequency Department

http://www.csv.org.vn
Chemical Society Of Viet Nam

http://www.dea-vietnam.org
The Programme for Danish Environmental Assitance to Viet Nam

http://www.dei.gov.vn
National Database Of Ecomomic Intrgration

http://www.dse-vn.org
DNS Viet Nam - Jobing Promotion Center

http://www.dei.gov.vn
National Database Of Ecomomic Intrgration

http://www.dea-vietnam.org
The Programme for Danish Environmental Assitance to Viet Nam

http://www.csv.org.vn
Chemical Society Of Viet Nam

http://www.csv.org.vn
Chemical Society Of Viet Nam

http://www.coombs.anu.edu.au/~vern/parks.html
Viet Nam Forestry Minitry

http://www.coombs.anu.edu.au/~vern/iebr.html
Primate Conservation In Viet Nam

http://www.cimsi.org.vn
Central Institute for Medical Science Information

http://www.cidala.gov.vn
Center for Information Documentation Archive of Land Administration
In this web site, CIDALA offer the following services: - Catalog and information on software - products of CIDALA. - News on the research results and implementation of technology in CIDALA. - Search for Land Administration documents and data. - Download maps.

http://www.cesdem.org.vn
Center For Supporting Development Of Ethnic Minorities
- To research the history nature, customs, inherited property and cultural of the Ethnic Minorities. - To research the potential resources (Agricultural, Forestry, Mineral, Aquatic products�) and determine solutions to improve standards of living and implement cultural, socio-education for Ethnic Minorities. -To inform, consult and co-ordinate with local organizations and many special fields. - To introduce some effective socio-economic models to assist the organization in the implementation at these models. - To improve the quality of the life and living conditions of the poor and disadvantaged including the peasants, farmers, disabled, handicapped, orphans and the indigent in both rural and remote areas to improve the socio-economic condition of the country, and - To promote voluntary contributions from Humanitarian Assistance Programs such as: HIV/AIDS, Drug Addiction Treatment by herbal and traditional medicine.

http://www.cerwass.org.vn
Rural Clean Water Supply And Sanitation In Viet Nam

http://www.cdeep.com.vn
Capacity Development And Enabling Environment Project
- Contribute to the Socialist Repucblic of Viet Nam's government effort to alleviate rural poverty - Enhance policy and planning skills at senior manager level. - Enhance participatory management skills in program identification, design and management at divisional head and program manager level. - Enhance specific technical capabilities in areas of special need for program delivery.

http://www.campaign2001.fpt.vn
Campaign 2001 - the Promote the Asian and Pacific Decade of Disabled

http://www.businessedge.org.vn
Me Kong Project Development Programs

http://www.business.gov.vn
Business Information Center
1. To establish and manage information system on enterprises nationwide; in short run, to concentrate on establish an information network on enterprises operating under the Enterprise Law; 2. To provide information on enterprises to the relevant State and Government bodies on the periodical basis. And to organizations, individuals who so request and is being allowed to charge fees regulated by authorities; 3. To gather necessary information with respect to business activities to provide information to businesses for supporting purposes; 4. To provide professional instructions of business registration and of establishing and managing the business information network to business registration offices under the Departments of Planning and Investment; 5. To provide consultation to the Ministry in issuing, in accordance with its powers, specialized and professional documents, standard forms to service business registration, to provide for reporting regime on business registration and to inspect compliance with such system nationwide; 6. To disseminate informationon the establishment, dissolution and bankruptcy of enterprises, on the alteration of business registration contents of enterprises and on other legal information in respect of business; 7. To conduct co-operation with local and international organizations, to receive support from donors to establish and manage the business information system.

http://www.bbgv.org
British Business Group Viet Nam
- To assist and co-operate with the local and national authorities in establishing a clear and fair framework of laws and regulations conducive to business development in Vietnam. - To gather, exchange and collate business and other relevant information for the benefit of Members. - To confer and co-operation with relevant organisations to promote improvements to the infrastructure in order to create suitable conditions for Members and their families living and working in Vietnam. - To promote business ties between Vietnam, the United Kingdom, Eire and other countries for the mutual benefit of Members and their Vietnamese counterparts. - To compile, collate and distribute to Members useful and relevant social and welfare information about living in Vietnam. - To organise events for Members and others, in order to promote social and business contacts with each other and with the people of Vietnam, and - To undertake any other activities which are consistent with the Group�s objectives within the laws of Vietnam. - Add : Rm 301-302, Central Bldg 31 Hai Ba Trung - Tel: 84 (4) 826-6306 - Fax: 84 (4) 934-4196

http://www.apectel25.org.vn
Vietnam Operating Committee

http://www.agarwood.org.vn
The Rainforest Project Foundation Viet Nam
- To initiate, support and promote tropical forest conservation through sustainable use of forest products. - To enlist structural support for protection, management, and training in forest conservation, in order to encourage long-term self-reliance. - To encourage the implementation of environmentally sound policy to strengthen nature conservation efforts and long-term feasibility of people-based nature conservation.

http://www.2030-club.com
2030 Business Club

smeclub.biz
Small And Medium Business Club

saigontourist.hochiminhcity.gov.vn
Saigon Tourist General Company

http://www.quacert.gov.vn
QUACERT Viet Nam Certification Service Center
- Quality and certification to ISO 9000 by Quacert as a competitive advantage - Quality management system to ISO 9001:2000 - Family of ISO 9000 standards - The future of ISO 9000 standards - Transition process to new

http://www.oxfamhk.org.vn
Landmines And Underdevelopment In Viet Nam
- Oxfam Hong Kong is an independent development and relief agency based in Hong Kong. It works with poor people regardless of race, sex, religion or politics in theirs struggle against poverty, distress and suffering. - Oxfam Hong Kong is a member of Oxfam International. - Address: La Thanh Hotel, 218 Doi Can Str., Ha Noi, Viet Nam - Phone: 844-8328076 - Fax: 844- 8318134

www.ov-club.com
The Overseas Vietnamese Business Club
- Provides consulting services regarding investment and business promotion in Vietnam - Establishes connections between investors and local authorities. Helps in negotiation of project formulation. - Organizes, establishes relations between investors and local authorities. Helps in negotiating investment projects. - Provides essential information for investments such as: + Correct guidelines in accordance with foreign investment law of Vietnam + Guidance to maximize gains from the country�s existing foreign-investment incentive law. + Assistance in setting-up new businesses and registration. - Performs documents compilation, feasibility study of projects and submits them to local authorities for the license grants. - Organizes business networking sessions between business partners local and foreign companies in the fields of infrastructure, industrial zoning, building and construction, building materials, real estates, tourism, and professional training, etc. - Gives procedural to project implementation after the license has been granted by the local authorities. This includes the hiring of land or any other required infrastructure. - Provides legal advice in matters regarding operational impediments that may cause hindrance to the progress of projects. - Provides service to companies to build up business image or product brands in the local market.

http://www.osh.netnam.vn
National Information Network On OSH Of Viet Nam
- The objective of the National Network on OSH - Information is to create favorable conditions for adding, up dating, sharing and disseminating information resource on OSH to the Governmental management agencies, Trade Union organization and representative organizations of employers and professional agencies in order to strengthen the capacity of network member in operation, collaboration and exchange of information with each other and with the relevant international information organizations, in particular with CIS/ILO and contribute to the improvement of working conditions, prevention and restriction of accidents at work and occupational diseases - Organization structure : + The Governmental management agencies, trade unions and representative organizations of employers, information centers, institutes and universities operating in the field of OSH will be able to become a member organization of the National Network. + Member organ izations operate on principle of voluntary - equal - mutual interest. + In order to coordinate general activities of the Network it is needed to establish an Advisory Committee of the National Network on OSH Information including representatives of three focal point organizations : abour Protection Department, MOLISA; Institute of Occupational and Environmental Health, MOH; and National Institute of Labour Protection, VGCL. - Operation processes of the National Network The National Network continues to apply traditional methods for information activity while gradually applying advanced methods in order to effectively and satisfactorily serve information users and adapt to national and international standards in the process of information exchange. - Financial affairs and support factors.

http://www.nwrc.org.vn
The National Water Resources Council - NWRC

http://www.nvhtn.org.vn
Ho Chi Minh City The Young House Of Culture

http://www.nufronliv.org
Viet Nam Liberate Unification Battle Front National

http://www.nistpass.gov.vn
National Institute For Science Technology Policy & Strategy Studies

http://www.niapp.org.vn
NIAPP Agriculture Design & Scheme Institute

http://www.nhatban.net
Nhat Ban Information

www.nea.gov.vn
Department of Science - Technology & Environment

http://www.nchmf.gov.vn
Hydrography Meteor Forecast National Center

http://www.narime.gov.vn
National Research Institute For Machanical Engineering

http://www.mt.gov.vn
Minastry Of Transport Of Vietnam
The main functions of the Ministry of Transport are as follows: + To formulate and submit national master plan for transport development to the government. To give instructions to provinces, cities under the central management and specialized administrations to formulate local master plan for transport development in accordance with the national master plan to submit to the government for approval. + To give instruction to specialized administrations to draft laws and by-laws (laws, ordinances), policies on transport management to submit to the government for approval or the Ministry of Transport will promulgate in accordance with its authorization. + To issue national standards and classify categories of seaports, river ports, road network, railways, inland waterway, and maritime channels in accordance with the laws and regulations; and to give instructions to specialized administrations to implement the bove-mentioned standards. + To submit to the government for approval or to approve works, transport construction projects, technical designs, and implementation methods, check & hand-over of transport construction projects in accordance with the laws and regulations on infrastructure construction management. To supervise the approval of projects of specialized administrations within authorization of the administrations. To manage the quality of transport infrastructure construction works in accordance with the national standards. + To give guideline and supervise the issuance, extension and withdrawal of certificates and licenses of construction, operation regarding traffic and protection of transport structures in accordance with the laws and regulations. + To stipulate technical standards for imported or locally produced transport means, equipment and spare parts in accordance with technical specifications, economic condition and traffic safety of Viet Nam. + To be responsible for supervision of the enforcement of laws, policies and the ministry's regulations on state management of road, railway, inland waterway and maritime transport nation-wide.

http://www.mrcmekong.org
Viet Nam National Mekong Committee

http://www.mpdf.org
Me Kong Project Development Facility
- Company Advisory Assistance . - SME Support Services Development - Add : Somerset Chancellor Court, Unit 3B - 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Street - Tel: (84-8) 823 5266 - Fax: (84-8) 823 5271

http://www.mekonginfo.org
Natural Resources Control Information System

http://www.mard-refas.org.vn
Project Public Administration Reform in the Forestry Sector
- The objective of the project 'Public Administration Reform in the Forestry Sector (REFAS)' is to assist the Ministry of Agriculture and Rural Development in developing an efficient and effective user/people-friendly and service-oriented administrative system for the conservation and sustainable management of natural resources. This objective is pursued in accordance with overall public administration reform (PAR) guidelines and within the general framework of emerging rural development and forestry policies.

http://www.luutruvn.gov.vn
Goverment Saving Apartment

http://www.leres.org.vn
Center for legal research and Services (LERES)
- The study of legal sciences; - Enhancing legal knowledge; - Legal consulting and legal aid; - Establishing a database of legal information.

www.lenduong.net
Len Duong Viet Nam Youth Online

http://www.lehongphong.org
Le Hong Phong Organization

http://www.legproftraining.org
Legal Professional Training School
- Training judges and other legal officers - Fostering the professional knowledge and administrative knowledge of legal managing officers - Studying and applying scientific achievements for the purpose of strengthening the quality of education - Implementing other missions as assigned by the Minister of Justice.

http://www.kiemlam.org.vn
Forest Protect Department Viet Nam

http://www.iwep.org.vn
Institute Of World Economy
- Conducting research and policy analyses. It attempts to anticipate the emerging issues and to be ready with practical ideas to inform and shape public debate. Its first and foremost audience is top-ranked policy makers, government officials and legislators in Vietnam. - Conducting research on theories and models of economic development that help resolving current socio-economic problems of Vietnam. - Conducting studies and analyses on the key issues of development policies and strategies of countries in the world and of Vietnam. - Conducting research on institutional reforms in different countries in the world and in Vietnam. - Assigned to involve directly in policy making of the government - The aim of these research activities is to develop viable policy options for

http://www.isgmard.org.vn
ISG International Support Program

http://www.ipsc.org.vn
Safe Community & Injury Prevention
- The main objectives for the IP/SC program are to prevent and gradually reduce injuries in all areas such as transportation, work, homes, schools, public places, etc. Furthermore to insure a higher level of safety in the lives, properties and happiness of the people; and to contribute to the stable economic, political and social development of the nation. Furthermore to: + Assess injury situation at pilot localities and analyse its cause and consequence. + Implement interventions to reduce and limit injuries. + Develop organising structure model and its activities. + Recommend a national policy on injury prevention.

http://www.investconsult-idri.org
Investconsult Development Research Institute (IDRI)

http://www.industry.gov.vn
Ministry Of Industry

http://www.ie.edu.vn
Institute of Energy

http://www.idm.gov.vn
Institute for Information Archives and Museum of Geology
- To undertake the collection, processing, interpretation and dissemination of Geological Information and Documentation arising from all geological research and mining activities. - To undertake research and experiment in the fields of Geodata Processing. - To build up the Geodata Base Systems in order to store and retrieval of Data and Information in Geology. - To publish the Geological Map, Journal and Documentation's. - To organize of the Geological museum. - To organize education and training in order to build up the skilled work-forces needed in the Geosciences Information and Geo-Informatics. - Add : S� 6 Ph�m Ng? L�o, H� N�i. - Tel : (844) 8142659 - Fax: (844) 9331496.

http://www.ict4d.org.vn
Information Communication & Technology for Development

http://www.ibst.vnn.vn
Viet Nam Institute for Building Science & Technology
+Carrying out the Research and Development and Technology Transfer in the field of construction. + Developing codes, technical regulations and standards. + Consulting on: setting up investment projects, documents for bidding, survey and site investigation, design and design assessment, supervision of construction; testing building materials and structural elements, and environment. + Pilot production of advanced building materials with high technology. + Construction of new projects with new technology, repair of damaged buildings and restoration of ancient ones. + Training Ph.D., Master degree, and providing special courses for engineers, technicians and laboratory assistants in the construction field, Disseminating information on building science and technology. + Carrying out international cooperation in Research, Development, Consultancy, Building Material Production and Construction.

http://www.hymetdata.gov.vn
Hydro Meteorological Data Center - HMDC

http://www.hollows.org
The Fred Hollows Foundation
- Our goal is to help set up the infrastructure and provide the training that is needed to give disadvantaged communities independence and sustainability in treating blindness, especially cataracts

http://www.hcmcstc.org.vn
Ho Chi Minh City Stocks Exchange Center
- To introduce center , trading information on market , to post a bill and a member

http://www.hcmc-cordbloodbank.org.vn
Ho Chi Minh City Cord Blood Banhk
- To study the best ways to collect and process cord blood. - To evaluate the efficacy and safety of cord blood as an alternative hematopoietic stem cell source. - The HoChiMinh City Cord Blood Bank is also a member of Asiacord network. So, any transplant center, anywhere in Asia can access cord blood stored at the HoChiMinh City Cord Blood Bank in the future.

http://www.gslhcm.org.vn
The General Sciences Library Of The Ho Chi Minh City

http://www.greenhanoi.org.vn
Research Centre for Architecture Indoor Climatology & Environment and The Danish Organisation for Renewable Energy
+ Among larger activities can be mentioned: - Improvement of the fresh water storage system in apartment block, -Planning and facilitating waste management in selected areas, - Establishment of a garbage collection system at the marketplace - Rehabilitation of kitchen in apartment rented for project office, - Demonstrate various kitchen solutions to tenants and authorities. + Examples of smaller environmental and energy activities: - Greening of the area by clearing the site for rubbish, - Planting trees putting up benches etc, - Establishing of playgrounds

www.gapvietnam.org
Viet Nam Life Gap Project Office

http://www.fistenet.gov.vn
Fisheries Scientific - Technologycal - Economic Information
1. Information Services : + Collect, keep as archives and process all kinds of documents and specific papers specializing in fisheries and other related sectors. + Establish database on directories of documents to meet a demand in reference on computer. + Provide fisheries information by publications, fax, telephone line and e-mail. + Serve managers of the Ministry, specialists, researchers and businesses in the sector with information by the way of question-answer. + Train and supply concrete guidance on professional skills of information to all institutions and agencies under the Ministry of Fisheries. + Organize, establish and develop a information system of the sector in the whole country. 2. Establish Databases : + Management system of the fisheries sector. + Directories of production units, companies, research institutes and training units of the sector + Directories of scientific & technological documents specializing in fisheries & other documents of related sector. + Statistic information on fisheries trading, markets and price of all kinds of fisheries products. Users from remote places can access these databases on FISHNET through telephone line. ..... 3. Information Publications : Fisheries Scientific and Technological Information issued monthly 4. Information Technology (IT) : Established the Local Area Network (LAN) on the place where the headquaters of the Ministry of Fisheries is located in. The Networking Centre is placed at the Fisheries Information Centre , Organized training courses on IT for managers and staff working at the Ministry and local Fisheries Departments 5. Printing 6. International Co-operation

http://www.emwg.org.vn
Sweden Caritas Organization Projects Department

http://www.dse-vn.org
DNS Viet Nam - Jobing Promotion Center

http://www.dei.gov.vn
National Database Of Ecomomic Intrgration

http://www.dea-vietnam.org